.FILE

23-24 november 2020

Patricia Diaz Språklärare, författare, föreläsare

Språk/förstelärare och arbetslagsledare på Mikael Elias gymnasium i Stockholm. Föreläser och håller workshops om hur digitala resurser kan användas för att förbättra och effektivisera det formativa arbetet och därmed även elevernas lärande.

Författare till böckerna Arbeta formativt med digitala verktyg (Studentlitteratur, 2014) och Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande (Studentlitteratur, 2012) och även bidragit med ett kapitel om webbpublicering i antologin Interaktiva medier och lärandemiljöer (Gleerups, 2014).

 

Patricia Diaz var med som talare på ett tidigare Internetdagarna