Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Paula Fagerlund Chef, Innovationscenter Arbetsförmedlingen