Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Per Axbom UX-konsult

UX-specialist och författare.

 

Per Axbom var med som talare på ett tidigare Internetdagarna