Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Per Bjälnes IoT & BIM Strateg, Tyréns AB

Per Bjälnes arbetar på Tyréns som IoT och BIM-strateg med verktyg och metoder för överlämnandet och användning av information från byggnader och infrastruktur. Informationen skapas under konstruktions- och byggfasen eller i efterhand från gamla byggnader.

 

Per Bjälnes var med som talare på ett tidigare Internetdagarna