Per-Erik Nyström – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Per-Erik Nyström Projektledare, SKL

 

Per-Erik Nyström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna