Per Falk – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Per Falk IT-strateg och processledare, Väsby Makerspace

Det senaste decenniet har Per Falk varit katalysator och medskapare till flera viktiga mötesplatser för skolans digitalisering, så som Teachmeet, Edcamp och Digiskol för skollyftet. Nu driver Per Väsby Makerspace som erbjuder barn, unga och pedagoger IT-slöjd och utbildning inom digital kompetens via skolan på dagtid.

Det senaste decenniet har Per Falk varit katalysator och medskapare till flera viktiga mötesplatser för skolans digitalisering, så som Teachmeet, Edcamp och Digiskol för skollyftet. Nu driver Per Väsby Makerspace som erbjuder barn, unga och pedagoger IT-slöjd och utbildning inom digital kompetens via skolan på dagtid.

 

Per Falk var med som talare på ett tidigare Internetdagarna