Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Per G. Andersson Departementssekreterare på Näringsdepartementet

Per är departementssekreterare på Näringsdepartementet och arbetar bland annat med frågor om marknad och reglering kring elektronisk kommunikation.

 

Per G. Andersson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna