Per G. Andersson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Per G. Andersson Departementssekreterare på Näringsdepartementet

Per är departementssekreterare på Näringsdepartementet och arbetar bland annat med frågor om marknad och reglering kring elektronisk kommunikation.

 

Per G. Andersson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna