Per Lagerström – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Per Lagerström Ansvarig för utvecklingen av mötesplatser, arrangemang och processer på Futurion

Per har över 25 års erfarenhet från samhällskommunikation. Han har haft ledande chefspositioner inom ideell sektor, varit chefredaktör för facktidskrifter, arbetat som kommunikations- och PR-konsult, samt varit kommunikationsansvarig i flera olika organisationer.

På Futurion ansvarar Per för utvecklingen av våra mötesplatser, arrangemang och processer. Han modererar och konceptualiserar seminarier, hackathons, podcasts och workshops där vi för samtal kring Futurions rapporter och analyser av framtidens arbetsliv. Han är en ofta anlitad moderator och föreläsare, främst om digitaliseringens effekter på arbetsliv, organisation och lärande.

 

Per Lagerström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna