Per Lindquist – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Per Lindquist Informationssäkerhetskonsult

Per Lindquist arbetar som informationssäkerhetskonsult för Secure State Cyber och har sammanhållande ansvar för området informationssäkerhet inom projektet Säker digital kommunikation (SDK).

Frågorna inom projektet SDK spänner från att kartlägga tillräckligt hög säkerhet och tillit så att användarorganisationer kan kommunicera med varandra på ett säkert sätt till att få till en hållbar avtalsstruktur med tillitsramverk som fungerar för hela federationen SDK. Inom rollen som informationssäkerhetskonsult fungerar även Per som stöd och bollplank i IT-säkerhetsfrågor samt IT-revision.

 

Per Lindquist var med som talare på ett tidigare Internetdagarna