Per Mosseby – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Per Mosseby Föreläsare och rådgivare

Med bakgrund som internetentreprenör, kommunstyrelseordförande och chef för digitaliseringsfrågorna inom Sveriges Kommuner och Landsting, ger Per rådgivning och föreläsningar om hur digitaliseringen förbättrar samhället utifrån perspektiv som är viktiga för den offentliga sektorn och näringslivet.

Han har en lång bakgrund som internetentreprenör inom tjänster och mobilitet, och var kommunstyrelseordförande för Vaxholms stad 2009-2012.

 

Per Mosseby var med som talare på ett tidigare Internetdagarna