Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Per Mosseby Föreläsare och rådgivare

Med bakgrund som internetentreprenör, kommunstyrelseordförande och chef för digitaliseringsfrågorna inom Sveriges Kommuner och Landsting, ger Per rådgivning och föreläsningar om hur digitaliseringen förbättrar samhället utifrån perspektiv som är viktiga för den offentliga sektorn och näringslivet.

Han har en lång bakgrund som internetentreprenör inom tjänster och mobilitet, och var kommunstyrelseordförande för Vaxholms stad 2009-2012.