Per Mützell – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Per Mützell Lösningsarkitekt Arkitektur och regelverk, Personuppgiftstjänst, Säkerhetstjänster, Inera

Per Mützell är en senior lösningsarkitekt med mångårig erfarenhet av att utforma och bygga nationell och regional IT-infrastruktur, primärt med fokus på säkerhetslösningar och att skapa nytta i Hälso- och sjukvården.

Per arbetar idag för Inera bland annat med nationella initiativ för vård- och omsorg inom federativ inloggning, single sign on, mobil åtkomst och gemensamma masterdatatjänster.

 

Per Mützell var med som talare på ett tidigare Internetdagarna