Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Per Schelin Direktör, Produkt- & verksamhetsutveckling, Tre

Per Schelin är direktör för enheten Produkt & Verksamhetsutveckling på mobiloperatören 3. Förutom produktledningsfrågor har Per även ansvar för lojalitetsfrågor, samt den tvärfunktionella verksamhetsutvecklingen.

 

Per Schelin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna