.FILE

23-24 november 2020

Per Torphammar Teknikansvarig, SkåNet AB

Civ. Ing. 1975, Tekn. Dr. 1980 CTH, författare till ett 30-tal vetenskapliga artiklar och konferensbidrag.

Per har arbetat hela yrkeskarriären med fiberteknik vid exempelvis Försvarsmakten, Dark Fiber Link över Öresundsbron och BAS-projektet i Skåne.

Undervisar vid Växjö Universitet i IT-strategi och medverkar som expert i Regeringens utredning om utvärdering av bredbandsstrategin.

Han innehar befattningen som teknikansvarig vid SkåNet AB som är majoritetsägt av Region Skåne.

 

Per Torphammar var med som talare på ett tidigare Internetdagarna