Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Pernilla Baralt EU-kommissionen

Head of Communication på European Commission

 

Pernilla Baralt var med som talare på ett tidigare Internetdagarna