Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Pernilla Baralt EU-kommissionen

Head of Communication på European Commission

 

Pernilla Baralt var med som talare på ett tidigare Internetdagarna