.FILE

23-24 november 2020

Peter Dahlgren Doktorand

Forskar om hur människor väljer information och nyheter utifrån sina politiska övertygelser (confirmation bias, motivated reasoning och selektiv exponering).

 

Peter Dahlgren var med som talare på ett tidigare Internetdagarna