Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Peter Dahlgren Doktorand

Forskar om hur människor väljer information och nyheter utifrån sina politiska övertygelser (confirmation bias, motivated reasoning och selektiv exponering).

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2017

Fake news, filterbubblor och faktan som försvann


Filterbubblor och faktaresistens