Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Peter Hedenskog Performance engineer, Wikimedia Foundation

Peter Hedenskog är utvecklare i performance-teamet på Wikimedia Foundation och arbetar med att göra Wikipedia snabbare för besökarna. Han har skapat sitespeed.io som är ett av de mest populära Open Source-verktygen för att mäta snabbheten hos en webbsajt.

Peter är också en av grundarna till Stockholm Web Performance Group, en av Sveriges största träffpunkter om web performance.

 

Peter Hedenskog var med som talare på ett tidigare Internetdagarna