Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Peter Karlberg Undervisningsråd, Skolverket

Peter Karlberg arbetar sedan 2001 med projektet IT i skolan på Skolverket. Han representerar Sverige i flera internationella sammanhang bl.a. det europeiska skoldatanätet, EUN. Under senare år har han särskilt intresserat sig för användandet av data för att utveckla såväl undervisning som själva lärandet, det som kallas learning analytics och han leder arbetet avseende skolsektorn i det EU-finansierade LACE-projektet.

Talar på:

Tisdag 21 Nov

Skolans digitala infrastruktur – från vision till verklighet


Vision för skolans digitalisering kl. 10:30 i A2
Måndag 20 Nov

Vad innebär digital kompetens i skolan?


Skolverket ger sin syn kl. 11:00 i A2

tidigare år:

22 Nov 2016

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Strategier för nationella och lokala insatser
Sammanfattning och avslutning