Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Peter Karlberg Undervisningsråd, Skolverket

Peter Karlberg arbetar sedan 2001 med projektet IT i skolan på Skolverket. Han representerar Sverige i flera internationella sammanhang bl.a. det europeiska skoldatanätet, EUN. Under senare år har han särskilt intresserat sig för användandet av data för att utveckla såväl undervisning som själva lärandet, det som kallas learning analytics och han leder arbetet avseende skolsektorn i det EU-finansierade LACE-projektet.

Talar på:

tidigare år:

22 Nov 2016

Digitaliseringens möjligheter i skolans värld


Strategier för nationella och lokala insatser
Sammanfattning och avslutning
21 Nov 2017

Skolans digitala infrastruktur – från vision till verklighet


Vision för skolans digitalisering
20 Nov 2017

Vad innebär digital kompetens i skolan?


Skolverket ger sin syn