Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Peter Muld CDO Icagruppen

 

Peter Muld var med som talare på ett tidigare Internetdagarna