Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Pontus Johnsson KTH

Pontus Johnson är professor vid den Kungliga Tekniska Högskolan. Han startade och utbildar i Sveriges första universitetskurs i etisk hackning, i vilken studenterna får träna sina offensiva cyberförmågor. Hans forskningsintressen rör sig kring cybersäkerhet och systemarkitektur, med ett särskilt fokus på simuleringar av cyberattacker. Pontus är ledamot i den Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Han är en av grundarna till start-up-företaget foreseeti.

 

Pontus Johnsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna