Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Rebecca Eriksson Projektledare Länsbiblioteket i Västerbotten

Rebecca Eriksson bor i Umeå och är projektledare för Digitala Servicecenter Västerbotten. Rebecca har studerat medie- och kommunikationsvetenskap på masternivå vid Umeå universitet.

Genom sina studier har hon utvecklat ett stort intresse för digitaliseringens möjligheter i relation till integration och lärande.

 

Rebecca Eriksson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna