Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Rebecca Hagberg Managementkonsult Governo AB

Rebecca Hagberg är managementkonsult med fokus på offentlig sektor. Hon arbetar med uppdrag inom förändringsledning med fokus på innovation, digitalisering och AI. Rebecca är statsvetare och intresset för digitalisering och AI är sammankopplat med hennes intresse för arbetsmarknad och jämlikhet.