Rebecka Cedering Ångström – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Rebecka Cedering Ångström Ericsson Research

Rebecka Cedering Ångström är forskare vid Ericsson Consumer and Industry Lab, en forskningsenhet vid Ericsson Research som studerar hur Informations- och kommunikationsteknikers (ICT) påverkan på samhälle, Industri och människor.

Ett av Rebeckas huvudområden är Ansvarstagande Artificiell Intelligens (AI) som hon utforskar utifrån olika etiska aspekter. Hon har även arbetat mycket med frågor kring privacy, integritet och säkerhet samt ny digital teknik som augmented och virtual reality (AR och VR). Under 2014-2017 var Rebecka en av två huvudförfattare till Ericssons 10 Hot Consumer Trends. Rebecka är en av initiativtagarna  bakom AddAI.org.

 

Rebecka Cedering Ångström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna