.FILE

22-23 november 2021

Rebecka Cedering Ångström Ericsson Research

Rebecka Cedering Ångström är forskare vid Ericsson Consumer and Industry Lab, en forskningsenhet vid Ericsson Research som studerar hur Informations- och kommunikationsteknikers (ICT) påverkan på samhälle, Industri och människor.

Ett av Rebeckas huvudområden är Ansvarstagande Artificiell Intelligens (AI) som hon utforskar utifrån olika etiska aspekter. Hon har även arbetat mycket med frågor kring privacy, integritet och säkerhet samt ny digital teknik som augmented och virtual reality (AR och VR). Under 2014-2017 var Rebecka en av två huvudförfattare till Ericssons 10 Hot Consumer Trends. Rebecka är en av initiativtagarna  bakom AddAI.org.

 

Rebecka Cedering Ångström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna

 

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn