Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Renee Sundström Projektledare, Skolverket

Renee är Projektledare för införandet av Skolverkets interfederation Fidus under projektet Digitala Nationella Prov på Skolverket. Renee kommer att tillsammans med Börje att prata om Fidus, den interfederation som byggs för Digitala Nationella Prov och andra framtida tjänster. Renee brinner för digitalisering och digitala lösningar och har arbetat aktivt i IT branschen och bidragit till den digitala utvecklingen under tre decennier.

Renee har arbetat inom Skolverket och projektet Digitala Nationella prov sedan 2018 och har en gedigen historik inom IT och IT-projekt. Hon har varit med att digitalisera flera samhällsfunktioner såsom Arbetsförmedlingen och Folktandvården i Stockholm under 90-talet. Arbetat som projektledare och IT-strateg för kommuner och fokuserat på outsourcing och IT-säkerhet innan hon kom till Skolverket. 30 år i branschen gör att mycket filtreras bort.

Hon är också spinninginstruktör och ”cykelnörd” på fritiden med Vätternrundan 2019 redan i sikte.

 

Renee Sundström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna