.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Rickard Vinde VD Svenska Läromedel

Rickard Vinde är VD i Svenska Läromedel och arbetar för att lärare och elever ska få tillgång till lärarhandledningar och läromedel i alla ämnen. Han har i flera år sett digitala läromedel som särskilt viktiga och engagerat sig i frågor om inloggning och standard för data.

 

Rickard Vinde var med som talare på ett tidigare Internetdagarna