Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Rickard Vinde VD Svenska Läromedel

Rickard Vinde är VD i Svenska Läromedel och arbetar för att lärare och elever ska få tillgång till lärarhandledningar och läromedel i alla ämnen. Han har i flera år sett digitala läromedel som särskilt viktiga och engagerat sig i frågor om inloggning och standard för data.

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2017

Skolans digitala infrastruktur – från vision till verklighet


Vision för skolans digitalisering