Rikard Edgren – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Rikard Edgren Testexpert på Nordic Medtest

Testexpert på Nordic Medtest och troligtvis den mest anlitade svenska talaren inom agilt testande. Rikard har betytt oerhört mycket för testande i en agil kontext genom sina bloggposter, artiklar, utbildningar och föreläsningar. Mest känd är han troligtvis för sin bok ”Den lilla svarta om teststrategi”.

”I en mjukvaruvärld med allt fler integrerade system och snabbare utvecklingstakt är ofta testning och kvalitetssäkring den svaga länken.
Om du använder samma teststrategi som ett annat IT-system använde för fem år sen så kommer det inte bli bra; i bästa fall kostade det för mycket och du kunde reparera de fel som uppstod.
Du behöver förstå systemets förtjänster, risker och svaga punkter för att ha en strategi som fungerar på kort och på lång sikt.
I den här presentationen kommer Rikard ge sina bästa tips på vad du ska tänka på, så att du inte missar något jätteviktigt område.
Han kommer också ge exempel på olika sorters testmetoder, så att du förstår hur svårt det är att välja vad som ska testas och hur; räkna med att misstag sker och att ändringar behövs.
Det kommer inte bli några definitiva svar eller garantier, men förhoppningsvis en ögonöppnare.”

 

Rikard Edgren var med som talare på ett tidigare Internetdagarna