Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Rikard Molander Analytiker, Kairos Future

Rikard Molander arbetar som analytiker på Kairos Future. Han har en kandidatexamen i matematik från Uppsala Universitet, där han även studerat kinesiska och beteendevetenskap. På Kairos Future har Rikards fokusämnen varit arbetsliv, utbildning och ungas värderingar i Sverige och internationellt.