Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Roger Fagerud Strateg Digital Identitet, DIGG

Roger Fagerud är strateg inom området Digital identitet på Myndigheten för digital förvaltning. Han har arbetat med digitaliseringsfrågor inom en rad områden men har de senaste 5 åren fokuserat särskilt på elektroniska underskrifter, e-legitimering och eIDAS