Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Roger Thuring

Roger Thuring är projektledare och utredare på Skolinspektionen och arbetar där med tematiska kvalitetsgranskningar. Han har lång erfarenhet från skolans värld där han arbetat både som lärare i samhällsorienterande ämnen och svenska i årskurserna 6-9 och som projekt- och utvecklingsledare på huvudmannanivå.

Talar på:

tidigare år:

19 Nov 2018

Skolan digitaliseras – vad lär sig eleverna? LIVE


Källkritik i skolan – får eleverna tillräcklig och moderniserad undervisning?