.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Roger Thuring

Roger Thuring är projektledare och utredare på Skolinspektionen och arbetar där med tematiska kvalitetsgranskningar. Han har lång erfarenhet från skolans värld där han arbetat både som lärare i samhällsorienterande ämnen och svenska i årskurserna 6-9 och som projekt- och utvecklingsledare på huvudmannanivå.

 

Roger Thuring var med som talare på ett tidigare Internetdagarna