Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Sabina Jansson sociala medieansvarig Kristdemokraterna

Projektledare på Kristdemokraternas digitala team valet 2018.

 

Sabina Jansson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna