Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Sabina Jansson sociala medieansvarig Kristdemokraterna

Projektledare på Kristdemokraternas digitala team valet 2018.

 

Sabina Jansson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna