Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Samuel Erdtman Product Manager

Samuel jobbar på neXus (PortWise) sedan 2007 och som produktägare sedan 2012. Han har under de senaste fem åren engagerat sig i olika standardiserings project, allt från SCIM, till JOSE, WebCrypto och nu ACE och COSE som verkar för skapa standarder för autentisering och auktorisation i en constrained värld (IoT).

 

Samuel Erdtman var med som talare på ett tidigare Internetdagarna