Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Sandra Wikstrand Executive producer, Svenska Yle

Sandra är executive producer på Yle, som är Finlands public service-bolag. Hon ansvarar för Yles svenskspråkiga innehåll för 8-12-åringar, bland annat Svenskfinlands största Instagramkonto för målgruppen, @hajbooo. Hon har jobbat med video-, webb- och socialmedieinnehåll för barn sedan 1999.