.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Sandra Wikstrand Executive producer, Svenska Yle

Sandra är executive producer på Yle, som är Finlands public service-bolag. Hon ansvarar för Yles svenskspråkiga innehåll för 8-12-åringar, bland annat Svenskfinlands största Instagramkonto för målgruppen, @hajbooo. Hon har jobbat med video-, webb- och socialmedieinnehåll för barn sedan 1999.

 

Sandra Wikstrand var med som talare på ett tidigare Internetdagarna