Sara Andersson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Sara Andersson Ställföreträdande generaldirektör PTS

Sara är ställföreträdande generaldirektör på Post- och Telestyrelsen (PTS). Hon är utbildad jurist och har arbetat med bland annat konkurrens- och konsumentfrågor på PTS sedan 2001.

 

Sara Andersson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna