Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Sara Andersson Ställföreträdande generaldirektör PTS

Sara är ställföreträdande generaldirektör på Post- och Telestyrelsen (PTS). Hon är utbildad jurist och har arbetat med bland annat konkurrens- och konsumentfrågor på PTS sedan 2001.

 

Sara Andersson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna