Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Sara Duvner Uppsala kommun

Sara Duvner är e-strateg i Uppsala kommun. Hon har arbetat med verksamhetsutveckling med stöd av IT i både privat och offentlig sektor och kommer närmast från Läkemedelsverket där hon bland annat drev införandet av e-beställningar. Nu är den digitala strategin en av de viktigaste frågorna för henne, inte minst eftersom digitalt är norm i kommunen.

 

Sara Duvner var med som talare på ett tidigare Internetdagarna