.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Sara Duvner Uppsala kommun

Sara Duvner är e-strateg i Uppsala kommun. Hon har arbetat med verksamhetsutveckling med stöd av IT i både privat och offentlig sektor och kommer närmast från Läkemedelsverket där hon bland annat drev införandet av e-beställningar. Nu är den digitala strategin en av de viktigaste frågorna för henne, inte minst eftersom digitalt är norm i kommunen.

 

Sara Duvner var med som talare på ett tidigare Internetdagarna