.FILE

23-24 november 2020

Sara Modig Senior Partner, Co-founder

Passionerad för varje persons potential att bidra till en hållbar framtid. Utforskar möjligheter och utmaningar för samhället i den teknologiska och kulturella utvecklingen. Innovationspolicyexpert, före detta offentlig tjänsteman som blivit samhällsentreprenör.

Passionate about every person’s potential to contribute to a sustainable future, exploring challenges and opportunities for society of technological and cultural developments. Innovation policy expert, former public servant that turned social entrepreneur.

 

Sara Modig var med som talare på ett tidigare Internetdagarna