Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Sara Mörtsell Utbildningsansvarig, Wikimedia Sverige

Sara Mörtsell projektleder Wikimedia Sveriges verksamhet som vänder sig mot olika aktörer inom utbildningssektorn och akademin, exempelvis genom Wikipedia i utbildning där Wikimedia erbjuder kursanpassat stöd och handledning i hur olika verktyg kan underlätta för lärare att använda Wikipedia som ett pedagogiskt verktyg i utbildningen.

Sara Mörtsell projektleder Wikimedia Sveriges verksamhet som vänder sig mot olika aktörer inom utbildningssektorn och akademin, exempelvis genom Wikipedia i utbildning där Wikimedia erbjuder kursanpassat stöd och handledning i hur olika verktyg kan underlätta för lärare att använda Wikipedia som ett pedagogiskt verktyg i utbildningen.

Inom internationella Wikimedia har Sara bidragit till Wikipedia Education Collab för att stärka utbytet mellan experter inom Wikipedias utbildningsprogram. Hon organiserade av Wikimedia Diversity Conference i Stockholm 2017 som var en möjlighet för Wikimedia Sverige att bjuda in Wikimedianer från hela världen till att diskutera strategier för ökad jämställdhet och mångfald inom organisationens projekt.

 

Sara Mörtsell var med som talare på ett tidigare Internetdagarna