.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Sara Öhman Frilansare

Med fokus på att skapa lönsamhet i digitala kanaler arbetar Sara Öhman med att hjälpa såväl stora som små organisationer bli bättre på att skapa och sprida innehåll i digitala kanaler, både strategiskt och operativt.

Sara Öhman har sedan 2009 arbetat med digital marknadsföring, de senaste fem åren som egen, för både mindre entreprenörsdrivna företag samt globala varumärken. Utöver sin konsultverksamhet undervisar Sara på bransch- och yrkeshögskolor och har under de senaste åren utbildat över 1000 numer yrkesverksamma branschkollegor inom digital marknadsföring.

 

Sara Öhman var med som talare på ett tidigare Internetdagarna