Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Sara Övreby Samhällspolitisk chef Google i Sverige

Sara har ett stort intresse för hur tekniken påverkar samhällsutveckling och hur man kan överbrygga gapet mellan politiken och tekniken. Sara har tidigare arbetat på Scania som Global Public Affairs Manager, i Regeringskansliet som pressekreterare och i Europaparlamentet som rådgivare.