.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Sara Övreby Samhällspolitisk chef Google i Sverige

Sara har ett stort intresse för hur tekniken påverkar samhällsutveckling och hur man kan överbrygga gapet mellan politiken och tekniken. Sara har tidigare arbetat på Scania som Global Public Affairs Manager, i Regeringskansliet som pressekreterare och i Europaparlamentet som rådgivare.

 

Sara Övreby var med som talare på ett tidigare Internetdagarna