Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Sarah Larsson Bernhardt Head of social på SKF

Head of social på SKF, Corporate communication. Passionerad sociala mediernerd och en äkta nomofob. Är nyfiken på allt digitalt och älskar allt som kommunicerar. Har ett &-tecken intatuerat i nacken och ett RFID-chip i min vänstra hand. Driver podcasten Social by Default tillsammans med Deeped Niclas Strandh sedan tre år tillbaka. Och går under nic:et @sanasilb i alla sociala kanaler.

Talar på:

tidigare år:

20 Nov 2017

10 år med sociala medier – då, nu och sen?


Blev det som vi ville?
21 Nov 2017

Fake news, filterbubblor och faktan som försvann


Informationskriget
20 Nov 2018

Så vann de valet på sociala medier LIVE


Historiens mest digitala val?
19 Nov 2018

Sociala medier efter buzzwords, hype och backlash LIVE


Introduktion och spaning: Alla är ett sociala mediehus

Moderator för:

tidigare år:

19 Nov 2018

Sociala medier efter buzzwords, hype och backlash LIVE


Är sociala medier till för alla?

Paneldeltagare på:

tidigare år:

19 Nov 2018

Sociala medier efter buzzwords, hype och backlash LIVE


Snacka om B2B!