Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Sarah Larsson Bernhardt Head of social, SKF

Head of social på SKF, Corporate communication. Driver podcasten Social by Default tillsammans med Deeped Niclas Strandh sedan tre år tillbaka.

Passionerad sociala mediernerd och en äkta nomofob. Är nyfiken på allt digitalt och älskar allt som kommunicerar. Har ett &-tecken intatuerat i nacken och ett RFID-chip i min vänstra hand. Går under nic:et @sanasilb i alla sociala kanaler.