Sarah Larsson Bernhardt – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Sarah Larsson Bernhardt Head of social, SKF

Head of social på SKF, Corporate communication. Driver podcasten Social by Default tillsammans med Deeped Niclas Strandh sedan tre år tillbaka.

Passionerad sociala mediernerd och en äkta nomofob. Är nyfiken på allt digitalt och älskar allt som kommunicerar. Har ett &-tecken intatuerat i nacken och ett RFID-chip i min vänstra hand. Går under nic:et @sanasilb i alla sociala kanaler.

 

Sarah Larsson Bernhardt var med som talare på ett tidigare Internetdagarna