Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Shahyan Khan Partner - Transformation & Governance

Shahyan Khan är rådgivare inom digital transformation för investmentbanken Pink Mango Capital Partners. Han sitter därtill som expertrådgivare och ledamot i regeringens Digitaliseringskommission, och har bakgrund från Stockholms Universitet samt Harvard University inom internationell ekonomi & politik, ledarskap och digitalisering. Shahyan har även författat Sveriges första akademiska skrift om digitalisering och dess effekter på ledarskap."

 

Shahyan Khan var med som talare på ett tidigare Internetdagarna