Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Köp nu med rabatt!

Siren Hofvander

Siren Hofvander är en IT-säkerhetsmedarbetare med ett brinnande intresse för att hålla användarna säkra – och göra säkerheten rolig och tillgänglig. Siren Hofvander jobbar till vardags som CSO för Min Doktor. Hon specialiserar sig på att bygga upp säkerhet i SLDC och är övertygad om att säkerhet är en uppgift för alla, inte bara hackereliten. Hon är också chef för IT-säkerhetsgruppen SecuriTea.

Talar på:

Tisdag 21 Nov

GDPR och företagens skyldigheter mot kunderna


Privacy as default – privacy by design kl. 15:30 i 24+25