Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Staffan Lindmark Enhetschef

Staffan är jurist med mångårig erfarenhet från IT- och telekomområdet. Sedan snart tio år arbetar han med reglering av nät- och informationssäkerhet samt integritetsskydd på Post- och telestyrelsen, idag som chef för enheten för säker och konfidentiell kommunikation. Staffan har även deltagit som expert i flera offentliga utredningar, bland annat i frågor rörande datalagring för brottsbekämpande ändamål.

 

Staffan Lindmark var med som talare på ett tidigare Internetdagarna