Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Stanley Greenstein Doktor

Jur.dr och universitetslektor i rättsinformatik, vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet

 

Stanley Greenstein var med som talare på ett tidigare Internetdagarna