Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Stefan Carlson CTO, Stockholm stad

Stefan Carlson är CTO i Stockholms stad med ansvar för bl. a stadens verksamhetsprocessoberoende IT-plattformar och IT-infrastruktur. Stefan har 20 års erfarenhet av ledarskap inom offentlig sektor med fokus på IT och digitalisering, ofta med ena benet inom området regional och nationell samverkan.

 

Stefan Carlson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna