Stephen Dorch – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Stephen Dorch Säkerhetsskyddschef, E-hälsomyndigheten

Stephen Dorch arbetar som säkerhetsskyddschef på E-hälsomyndighetens stab.

Han leder myndighetens övergripande arbete med säkerhet och ansvarar för kravställning och uppföljning av myndighetens verksamhet liksom stöd, utbildning och omvärldsbevakning.

Med över 30 års erfarenhet från IT- och Informationssäkerhet inom kommun och landstingssektorn har han en gedigen kunskap om sektorns utmaningar och förutsättningar för att säkra den enskildes rättigheter och intressen.

 

Stephen Dorch var med som talare på ett tidigare Internetdagarna