Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Stephen Dorch Säkerhetsskyddschef, eHälsomyndigheten

Stephen Dorch arbetar som säkerhetsskyddschef på eHälsomyndighetens stab.

Han leder myndighetens övergripande arbete med säkerhet och ansvarar för kravställning och uppföljning av myndighetens verksamhet liksom stöd, utbildning och omvärldsbevakning.

Med över 30 års erfarenhet från IT- och Informationssäkerhet inom kommun och landstingssektorn har han en gedigen kunskap om sektorns utmaningar och förutsättningar för att säkra den enskildes rättigheter och intressen.