.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Stig Andersson Samordnare, SPSM

Stig Andersson arbetar som samordnare för digital läromedelsutveckling på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Han har erfarenhet av konsultativt arbete mot förlag för att läromedel ska vara användbara på ett likvärdigt sätt oberoende av elevernas funktionsförmåga. Han har dessutom medverkat i flera nätverk kring digitala läromedel.

 

Stig Andersson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna