Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Sus Andersson Journalist

Sus Andersson är teknik- och miljöjournalist som länge varit engagerad i tryck- och yttrandefrihetsfrågor, bland annat genom Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp.

Hon är en av författarna bakom skriften ”Digitalt källskydd – en introduktion”, som ska hjälpa journalister att bli bättre på att hantera känsliga kontakter med tipsare.

 

Sus Andersson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna