Sus Andersson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Sus Andersson Journalist

Sus Andersson är teknik- och miljöjournalist som länge varit engagerad i tryck- och yttrandefrihetsfrågor, bland annat genom Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp.

Hon är en av författarna bakom skriften ”Digitalt källskydd – en introduktion”, som ska hjälpa journalister att bli bättre på att hantera känsliga kontakter med tipsare.

 

Sus Andersson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna