Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Susanna Mattsson Utredningssekreterare, regeringskansliet

Susanna Mattsson är utredningssekreterare i Utvärderingen av regeringens bredbandsstrategi.

 

Susanna Mattsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna