Susanna Mattsson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Susanna Mattsson Utredningssekreterare, regeringskansliet

Susanna Mattsson är utredningssekreterare i Utvärderingen av regeringens bredbandsstrategi.

 

Susanna Mattsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna