.FILE

23-24 november 2020

Susanne Kjällander Fil.Dr

Lektor vid barn- & ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet.

 

Susanne Kjällander var med som talare på ett tidigare Internetdagarna