Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Susanne Kjällander Fil.Dr

Lektor vid barn- & ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet.

 

Susanne Kjällander var med som talare på ett tidigare Internetdagarna