Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Susanne Timsjö Vice programchef PiiA

Susanne Timsjö är vice programchef på det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA). Hon är expert inom interaktionsdesign och användarcentrerad design främst med inriktning på processautomation.

 

Susanne Timsjö var med som talare på ett tidigare Internetdagarna