Svenska Bitcoinföreningen – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Svenska Bitcoinföreningen

Svenska Bitcoinföreningen är en ideell förening med syfte att främja användandet av Bitcoin i Sverige.

Svenska Bitcoinföreningen vill gärna hjälpa till att förklara hur det fungerar, avliva alla de myter som finns, och hjälpa till att se hur vår nuvarande lagstiftning på ett rimligt sätt kan anpassas till en värld med digitala valutor.

Föreningen bildades 4:e december 2013. Bland våra medlemmar finns många av de som kan Bitcoin bäst i Sverige.